website templates

Materiálová technologie & Měřící technika

U nás najdete podporu při testování materiálů nebo měření v naší partnerské akreditované laboratoři.

Příklady materiálových testů:
Mobirise
 • Technická čistota dle VDA 19.1 / ISO 16232 a jiných specifikací
 • Tvrdost a mikrotvrdost
 • Spektrální analýza
 • REM / EDX-analýzy na elektronovém mikroskopu
 • Analýzy poškození
 • Určení struktury materiálu
 • Tahové a tlakové zkoušky
 • Rázové zkoušky Charpyho kladivem
 • Zkoušky ultrazvukem
Příklady činností v měřící laboratoři:
 • Zkoušky dle kontrolního plánu
 • Ověřování dle výkresu
 • Ověřování vzorkování
 • Vystavení vzorkovacího protokolu
Měřící přístroje:
 • Manuální rozměrové měřící přístroje
 • 3D Koordinovaný měřící přístroj
 • Formtester
 • Optický měřící přístroj
 • Přístroje k měření povrchů
 • Konturograf

Laboratoř & Měřící laboratoř jsou akreditovány dle DIN ISO/IEC 17025:2005

QS Quality Solution s.r.o.

Lesní­ 126, Nová Huť,
CZ - 33002, Dýšina

Telefon: +420 377 333 010
Mobil: +420 773 333 822
Email: info@qualitysolution.cz

IČ: 034 06 288